Tải lên hình ảnh kèm theo (Nếu có)
FORM ĐỂ LẠI THÔNG TIN

Bước 1: Bạn hãy điền "nguyen van a" -> Click tìm kiếm kết quả hiển thị các liệt sỹ có tên không dấu có 'nguyen van a'.

Bước 2: bạn điền năm sinh "1942" -> Click tìm kiếm để lọc tiếp so với kết quả tìm kiếm từ họ tên 'nguyen van a'

Bước 3: điền quê quán "long an" chỉ nên nhập "tên tỉnh" -> Click tìm kiếm< để lọc tiếp so với kết quả tìm kiếm từ họ tên, năm sinh

Bước 4: điền "D2" -> Click tìm kiếm để lọc tiếp so với kết quả tìm kiếm từ họ tên, năm sinh, quê quán
chú ý Nhập tên 1 đơn vị duy thay vì nhập 1 chuỗi: 'D2 B3'.

Bước 5: chọn "An Giang" -> Click chọn tỉnh để lọc tiếp so với kết quả tìm kiếm từ họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị lúc hy sinh

 

Copyright@2019 www.tralaitenanh.com | Thiết kế website : Phương Nam Vina